ARBEIDSONGEVALLEN VERZEKERING

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een Arbeidsongevallenverzekering af te sluiten om uw werknemers te vergoeden wanneer ze lichamelijke schade oplopen ten gevolge van een ongeval op het werk maar ook van en naar het werk.

Deze verzekering dekt alle werknemers die door een arbeidsovereenkomst zijn gebonden, dus ook tijdelijke werkkrachten, artiesten, medewerkers met een leercontract, studenten tijdens een opleidingsstage,…

Deze arbeidsovereenkomst moet niet noodzakelijk geschreven zijn; het belangrijkste is dat er arbeid wordt verricht onder het gezag van een werkgever en dat daarvoor een loon wordt betaald.

Wat is een arbeidsongeval?

Men spreekt van een arbeidsongeval wanneer je tijdens het beoefenen van uw werk, of tijdens de hele arbeidsweg een letsel hebt opgelopen.

De werkgever is altijd verplicht de werknemer te vergoeden, ook al is het ongeval zijn eigen schuld of door de schuld van een collega. Enkel als het slachtoffer het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt of als er sprake is van roekeloos gedrag, is de werkgever hiervoor niet aansprakelijk. In alle andere gevallen dient de werkgever de schade van het slachtoffer te vergoeden.

Wat mag je verwachten van een arbeidsongevallenverzekering?

Men spreekt van een arbeidsongeval wanneer je tijdens het beoefenen van uw werk, of tijdens de hele arbeidsweg een letsel hebt opgelopen.

De werkgever is altijd verplicht de werknemer te vergoeden, ook al is het ongeval zijn eigen schuld of door de schuld van een collega. Enkel als het slachtoffer het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt of als er sprake is van roekeloos gedrag, is de werkgever hiervoor niet aansprakelijk. In alle andere gevallen dient de werkgever de schade van het slachtoffer te vergoeden.

U kan ons steeds contacteren voor advies of een offerte op maat.

Shopping Basket