PENSIOENSPAREN

Een pensioenspaarverzekering biedt u verschillende oplossingen om een kapitaal op te bouwen voor een comfortabel pensioen en u geniet tegelijkertijd een belangrijk fiscaal voordeel

Waarom een pensioenspaarverzekering afsluiten?

De belangrijkste reden is het bedrag van het wettelijk pensioen. De kans is groot dat uw wettelijk pensioen minder dan de helft zal bedragen dan uw laatste nettoloon.
Wil je jouw levensstandaard niet naar beneden zien gaan op de dag dat je op pensioen gaat? Denk dan vooruit. Wie aan pensioensparen doet, legt op individuele basis een spaarpotje aan om dit inkomensverlies op te vangen.

Iedereen die belastingen betaalt en tussen 18 en 64 jaar is, mag het geld dat hij stort in een pensioenspaarproduct jaarlijks inbrengen in zijn aangifte van de personenbelasting. Je krijgt 30% van de stortingen terug van de belastingen.

De einddatum van uw contract ligt meestal vast op uw 65e verjaardag. Op dat moment ontvangt u een geldsom bestaande uit de netto gestorte bedragen (zonder instapkosten), de opgebouwde interesten, eventuele winstdelingen, verminderd met de afgehouden belasting.

Ja, maar dit kan van jaar tot jaar verschillen, naargelang de beslissingen van de regering. Merk op dat in 2015 het maximaal fiscaal aftrekbare maximumbedrag 940 euro is.

U kan ons steeds contacteren voor advies of een offerte op maat.

Shopping Basket